Sběr hliníku v budově úřadu
Ve vstupních prostorách budovy městského úřadu byly umístěny sběrné nádoby určené pro drobný hliníkový odpad z domácností. „Chceme tímto symbolickým krokem rozšířit povědomí mezi občany o přínosu odděleného třídění této složky komunálních odpadů a podpořit recyklaci hliníku,“ uvedl radní pro životní prostředí Prahy 10 Roman Rogner.

Oddělený sběr hliníku významně šetří energii a suroviny určené pro jeho výrobu. Zároveň se snižují negativní dopady spojené s produkcí škodlivých látek při jeho výrobě, připomněl radní.

Jaký hliníkový odpad do nádoby patří, je uvedeno přímo na její horní části. Jedná se např. o nápojové plechovky, hliníkové folie a obaly od potravin (sýrů, másla, čokolád, paštik apod.) nebo víčka od jogurtů. Hliník bude odvážen smluvní firmou a následně předáván k samotné recyklaci, dodal Roman Rogner.