UA-106160129-1

5. 2. 2012

„Základem je právo občanů na informace, rovnoprávná diskuse a zdravé sebevědomí vůči zdánlivě silnějším subjektům.“

Mé priority jsou v oblasti dopravy, školství a kontroly veřejných investic. V komisi bezpečnostní se
zasazuji o bezpečné cesty do škol a o větší pohodlí chodců a cyklistů. Veřejná doprava si zaslouží
rozšíření přednosti vozidel MHD před automobily. Ve vzdělávací komisi navazuji na to dobré, co
započalo v minulém volebním období. Bojuji za to, aby schválená strategie pro vytváření nových míst
v mateřských školách od školního roku 2012/13 byla uvedena v život. V kontrolním výboru dohlížím
nad efektivitou vydávání finančních prostředků (mj. chodníkový program, rozšiřování sociálních
služeb) a nad hospodařením s majetkem obce. Základem je právo občanů na informace, rovnoprávná
diskuse a zdravé sebevědomí vůči zdánlivě silnějším subjektům. Zelená starostka či zelený starosta
v příštím volebním období není pražádnou utopií.