UA-106160129-1

22. 12. 2015

V internetovém časopise Vyšší odborné školy publicistiky GENERACE 20 vyšel článek přibližující problematiku psí vyhlášky. Na článku se podílel zastupitel za Stranu zelených Zdeněk Vávra ve spolupráci s nezávislou zastupitelkou Markétou Petrovou.

Pražská vyhláška, která měla upravovat volný pohyb psů, byla magistrátem definitivně pozastavena. Navrch získaly hlasy hovořící o zbytečném omezování zvířete, avšak spousta lidí si myslí, že povinnost užít vodítko mohla zabránit nehodám, jako jsou vběhnutí psa do vozovky nebo útok na člověka.

1_opt1-590x340Někteří majitelé nemají s povinností mít psa na vodítku problém. Zdroj: Simona Samková

V hlavním městě měla být zavedena povinnost mít svého psa na vodítku. Výjimkou by byla určená místa, která si měl zvolit každý obvod zvlášť. Většina městských částí si však své plochy pro volný pohyb psů nevymezila, a tak byl návrh legislativní komisí rady pozastaven a druhý prosincový čtvrtek jej primátorka Adriana Krnáčová definitivně shodila ze stolu.

I přes to si mnozí lidé myslí, že by povinnost vodítka ve městě byla opravdu zapotřebí. „Člověk musí svého psa znát a musí ho vychovávat, čehož leckteří majitelé, třeba bojových plemen, nejsou schopni. Na vodítku mohou zvíře uhlídat. Vyhláška by tak přispěla k celkové bezpečnosti ostatních,“ myslí si pejskařka Věra Gančevová.

Hlavním záměrem nařízení bylo snížit nehodovost v silničním provozu a také útoky psů například v blízkosti dětských hřišť. „Měl se vnést určitý systém, zvýšit bezpečnost jak obyvatel, tak návštěvníků Prahy, a zamezit nežádoucímu kontaktu mezi nimi a psy a mezi zvířaty navzájem,“ říká Zdeněk Vávra, předseda výboru pro životní prostředí radnice Prahy 10.

Bohužel se nedá na první pohled rozlišit, který pes je jak vychovaný, a proto měla být vyhláška i jistou prevencí. Mohla také pomoci při udržování čistoty prostředí. „Když má majitel psa u sebe na vodítku, tak může lépe dohlédnout na to, aby zvíře nemočilo na auta nebo rohy domů, nevběhlo do silnice nebo neporazilo člověka,“ vysvětluje Markéta Petrová, členka zastupitelstva Prahy 10. Otázka čistoty ve finále však stejně z velké části závisí na vůli pána.

Zodpovědnost na majiteli

Mnoho pejskařů je ovšem toho názoru, že pokud je majitel zodpovědný, není nutné psy za každou cenu uvazovat. „Sám se psem chodím často bez vodítka, pokud nejsme zrovna blízko silnice, a nemám s tím žádné špatné zkušenosti. Když je zvíře dobře vychované, není pro mě tohle opatření nutné,“ oponuje student David Hůlka. Další odpůrci vyhlášky argumentují názorem, že kvůli menšímu pohybu může dojít u psa k frustraci. Proti návrhu se také postavilo občanské sdružení Strana psa, které považuje současné zákony o pohybu psů za dostačující

Někteří majitelé si také myslí, že je zbytečné omezovat pohyb vychovaného psa, navíc předem stanovená místa pro volný pohyb mohla být vzdálená od jejich bydliště. I přes to se většina tázaných shodla, že zavedení vyhlášky by mohlo zvýšit bezpečnost. „Opatření jsou nutná proto, že majitelé psů jsou nevychovaní a kvůli tomu je žádoucí nastavit jasná pravidla,“ myslí si pracovník ve zdravotnictví Ivan Bradáček. Po zamítavém kroku magistrátu tak pohyb psů v Praze zůstává i nadále regulován pouze vyhláškou o ochraně veřejné zeleně. Ta zakazuje vstup se psy na dětská hřiště nebo je nechat volně pobíhat po veřejné zeleni.

Autor: Zdeněk Vávra, Markéta Petrová