UA-106160129-1

2. 10. 2018

V roce 2014 představila radnice MČ Prahy 10 Generel cyklistické dopravy pro území desítky. Koncepčním dokumentem vyzdvihla význam a potenciál cyklodopravy v rámci dopravního systému a sdělila, jak vážně vnímá její mimořádný vzestup ve srovnatelných městech západní Evropy, kde slouží jako levný a zdravý způsob přepravy na kratší vzdálenosti. Generelem měly být stanoveny obecné principy řešení cyklistické dopravy v Praze 10 v návaznosti na její okolí. Měla být zvýšena atraktivita jízdy na kole po městě.

Několik nových cyklistických tras po představení generelu skutečně vytvořeno bylo. Příkladem může být úspěšně vyznačená cyklistická trasa V Olšinách a Průběžné, na níž bylo použito cyklistických výhybek. Vzhledem k příznivé poloze desítky a jejímu nově vyjádřenému důrazu na využití kola k rekreační jízdě z města případně do školy a zaměstnání k zásadnímu posunu směrem ke komplexní a úplné cyklistické infrastruktuře nedochází.

Velké množství klíčových dopravních tras a křižovatek na desítce stále s cyklisty nepočítá! Cyklistické trasy přitom nechrání jen cyklisty, nepřímo ochraňují také chodce. Řidičům automobilů jasně signalizují, na jakém místě se mohou na komunikaci a křižovatce s cyklistou setkat.

Dejte v nadcházejících volbách hlas pro vytvoření nových a bezpečných cyklotras, volte Zelené do zastupitelstva Prahy 10.

Daniel Böhm