UA-106160129-1

Rok 2020 přinesl Zeleným Prahy 10 řadu pozitiv

6. 3. 2021  |  Rok 2020 byl v mnoha věcech specifický. Mnoho akcí, na které jsme se těšili, muselo být zrušeno či odloženo. Pro nás, Zelené z Prahy 10 však přinesl i řadu pozitiv, které bychom s vámi rádi sdíleli: V roce 2020 jsme si navolili nové vedení základní organizace (ZO), v jeho čele více»

PARTICIPACE, aneb jak zapojit veřejnost do plánování města?

14. 10. 2020  |  Ve čtvrtek 1. 10. proběhlo participativní setkání ohledně budoucnosti bývalé vozovny Orionka. Organizačně bylo setkání zajištěno Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Prahou 10. Tato schůzka byla veřejně dostupná a propagována na FB. Akce měla být určena pro aktivní a podnikavé lidi z kultury a také pro více»

Praha 10 si meziročně pohoršila v Indexu korupčního rizika

12. 10. 2020  |  Index korupčního rizika (K-Index) je ukazatel míry rizikových faktorů. Je každoročně vydáván Hlídačem státu. Celková hodnota K–Indexu pro Prahu 10 za rok 2019 je 9,36 bodů. To odpovídá výsledné známce D a umístění v horší polovině. Pro srovnání, za rok 2018 Praha 10 získala 4,73 bodů, což odpovídalo výsledné známce B a naše MČ tak více»

Letos jsme uklidili lesík ve Strašnicích

21. 9. 2020  |  Víkend volný, politická i pandemická situace nejistá. A tak jsme se, jak je naším dobrým zvykem, opět zapojili do zvelebování naší městské části Praha 10 v rámci akce Ukliďme Česko. Na základě domluvy s vedoucím referátu čistoty naší MČ jsme se rozhodli pro lesík při ulici Rabakovská ve Strašnicích. Čtyři více»

Zelení připravili poznávací hru pro vás i vaše děti!

29. 8. 2020  |  V uplynulých dnech spojili Zelení Prahy 10 a Zelení Prahy 4 síly, aby připravili hru pro vás i vaše děti. V těsném okolí Hamerského rybníka můžete spojit zábavu se vzděláváním vašich ratolestí a něco nového se dozvědět. Na každém z devíti stanovišť na vás čeká informace o zvířecích obyvatelích českých rybníků. více»

Město jako zahrada

4. 10. 2018  |  Co znamená „město jako zahrada“? Představuje to pro nás tři roviny přístupu ke správě města a veřejného prostoru. Doslova chceme město tak zelené, že jako zahrada bude vypadat. Přeneseně, protože se chceme o město starat stejně dobře, jako se každý zahrádkař stará o svůj kousek země. A také proto, že více»

Lepší značení cyklotras pomůže chodcům i řidičům

2. 10. 2018  |  V roce 2014 představila radnice MČ Prahy 10 Generel cyklistické dopravy pro území desítky. Koncepčním dokumentem vyzdvihla význam a potenciál cyklodopravy v rámci dopravního systému a sdělila, jak vážně vnímá její mimořádný vzestup ve srovnatelných městech západní Evropy, kde slouží jako levný a zdravý způsob přepravy na kratší vzdálenosti. Generelem více»

Financování rozpočtu městské části z prodeje bytů musí přestat

30. 9. 2018  |  Hospodaření naší městské části trpí řadou neduhů, přičemž základním problémem je již samotná koncepce rozpočtu. Neudržitelné je, že v mnoha ohledech marnotratný rozpočet, je v otázce příjmů závislý ze 40% na kapitole šifrované jako „převod z vlastních fondů hospodářské činnosti“, což představuje především prodej majetku městské části (zejména bytů). Za více»

Naše kandidátní listina byla registrována

18. 8. 2018  |  S radostí oznamujeme, že je úředně potvrzeno, že naše kandidátní listina Strany zelených byla schválena a jdeme do voleb ve složení straníků a straniček a nezávislých kandidátů. Zároveň MČ Praha 10 schválila i kandidátní listiny dalších deseti subjektů. Objevuje se mezi nimi i další strana se slovem „zelený“ v názvu. více»

Zelení z Prahy 10 se chystají do voleb s novými tvářemi

1. 8. 2018  |  Zelení na Praze 10 podali 30. července kandidátku po podzimních komunálních voleb. Lídry jsou současní spolupředsedové místní základní organizace Veronika Šmausová a Jiří Cveček. Veronika je učitelkou hudby, klavíristkou a členkou výkonného výboru Učitelské platformy. Jiří se profesně věnuje projektovému řízení, má zkušenosti s čerpáním evropských dotací i realizací velkých více»