UA-106160129-1

4. 10. 2018

Co znamená „město jako zahrada“? Představuje to pro nás tři roviny přístupu ke správě města a veřejného prostoru. Doslova chceme město tak zelené, že jako zahrada bude vypadat. Přeneseně, protože se chceme o město starat stejně dobře, jako se každý zahrádkař stará o svůj kousek země. A také proto, že chceme, aby se zde všichni občané cítili dobře a bezpečně.

Jak jinak bychom měli jako Zelení chtít, aby město vypadalo, než jako zahrada? V ulicích má být co nejvíce stromů, vertikálních zahrad a okrasných záhonů, na střechách domů a v kolejích suchomilné rostliny, které zadrží v parném létě vláhu, ale neuschnou, snižují prašnost i hluk a zkrášlují město. Do zahrad nepatří jen zeleň, ale i živočichové  ̶  v parcích vybudujeme hmyzí hotely, abychom zachovali nejen rovnováhu systému, ale také aby naše parky krásně kvetly, voněly a ještě se i rozbzučely. Jako každý zahrádkář víme, že voda a půda jsou vzácné a musí se s nimi nakládat šetrně. Proto budeme dbát na používání vsakovacích materiálů a budování jímek a systémů na zadržování vody a podporovat kompostování.

Každý zahrádkář také ví, že zahrada mu dá jen to, co na ní vypěstuje. Netýká se to jen zeleně, o kterou se musíme začít lépe a koncepčněji starat. Šetrnou péči potřebuje vše ve správě radnice. Stejně jako pěstitel přesně ví, co a kam zasadil, musí mít městská část přehled o tom, který její byt je volný a je možné ho pronajmout, nebo zda potřebuje rekonstrukci a nenechat ho zbůhdarma prázdný. Nesmí se dopustit zbytečné plýtvání. Pokud má město k dispozici hotel pro potřeby místních dětí, proč by měla radnice platit ještě draze komerční ceny a penále za jejich ubytování a mít tak dvojité náklady? A znáte hospodáře, který by nechal několik let ladem své záhony nebo skleník? Přesně to se bohužel na Praze 10 děje. Zrekonstruované kino Vzlet již několik let neslouží svému účelu a budova KD Eden chátrá. Přitom prostor na kulturní vyžití není v naší městské části dost. S těmi kdo jsou ochotní pomáhat naši zahradu (město) zlepšovat se často nejedná v rukavičkách. Místo toho, aby divadelníkům, kteří krom stálého programu pořádali sousedské slavnosti a starali se o budovu divadla, radnice vycházela vstříc, například Divadlo X10 se raději přesunulo jinam, kde jsou k němu vstřícnější.

Zdravá zahrada je různorodá a pestrá. Potřebuje velké staré stromy i ty mladé. Květiny i stromy, které kvetou a plodí v různých obdobích, potřebují různé živiny, aby se z půdy rovnoměrně dostávaly k rostlinám a zpět. Velké stromy poskytují stín těm, které ho potřebují, jinde je prostor pro ty, které raději sluneční svit. Je to křehká symbióza. Aby se v městě žilo dobře, musí se na této symbióze pracovat. Naslouchat všem různého věku, pohlaví i zájmů. Vzkvétající městskou část dělají úspěšní drobní podnikatelé. Chceme jim pomáhat: nabízet k používání nebytové prostory města, usnadnit vznik předzahrádek. Ty ale nesmí vadit chodcům, noční podniky nesmí rušit čas odpočinku svých sousedů a reklama nesmí zamořit vizuální prostor. Pro pejskaře chceme více košů i pytlíků na exkrementy, lépe se starat o agility parky. Ostatní místa pak ale musí zůstat čistá a bezpečná, aby si malé děti mohly třeba uspořádat piknik v parku. Máme tu dost prostoru pro chodce, veřejnou i soukromou dopravu i cyklisty; jedni si zaslouží dobře prostupné město a čistý vzduch, druzí zase logicky vedené trasy tak, aby je ani nenapadlo ztěžovat provoz nebo ohrožovat chodce.

Zahrádkář musí myslet do budoucnosti, sklízí to, co zaseje. Plánovat a myslet dopředu musejí i naši zastupitelé. Budovat školy a školky s předstihem tak, aby bylo město připraveno na to, až do nich budou děti chtít chodit, ne řešit problém na poslední chvíli. Vědět, jak tyto budovy funkčně využít, když bude dětí méně. Mít na paměti to, že jaké zde vychováme děti, takoví pak budou naši budoucí občané. Proto chceme navýšit investice do vzdělávání, aby děti měly kvalitní výuku odpovídající požadavkům dnešní doby, dostupné kroužky, aby měly školu rády a učily se už v dětství být součástí té velké zahrady.

V zahradách se totiž všichni cítí dobře. Je v nich klid, příjemně a bezpečně. Jsou tak trochu příroda a trochu lidský výtvor, stejně tak i města. Pojďte s námi vytvořit Desítku jako zahradu! Dejte nám 5. a 6. října v komunálních volbách svůj hlas.