UA-106160129-1

14. 10. 2020

Ve čtvrtek 1. 10. proběhlo participativní setkání ohledně budoucnosti bývalé vozovny Orionka. Organizačně bylo setkání zajištěno Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Prahou 10. Tato schůzka byla veřejně dostupná a propagována na FB. Akce měla být určena pro aktivní a podnikavé lidi z kultury a také pro ty, kteří pořádají komunitní a sousedské akce. Jako Zelení Prahy 10 jsme se chtěli setkání účastnit a to ze dvou dobrých důvodů. Jednak jsme aktivní v pořádání akcí všeho druhu (komunitní a sousedská setkání nevyjímaje) v rámci Prahy 10, zároveň máme zájem hlídat veřejný zájem v rámci rozvoje tohoto významného rozvojového území.

Bohužel jsme však nebyli k setkání přizváni, ani nám nebyl (ani po urgencích) poskytnut zápis ze schůzky. “Takovýto způsob vedení participace ve skutečnosti popírá základní principy participace tak, jak jsou např. definovány v Manuálu participace (IPR, 2016)! Pokud se plánuje budoucnost takto významného území, nemají do toho co mluvit jen někteří vybraní, ale měl by vzniknout co nejširší společenský konsenzus“ kritizuje společný postup IPR a Prahy 10 spolupředseda Zelených na Praze 10 Martin Hruška.

Podle nás MČ Praha 10 správně požaduje, aby byl objekt vyčleněn na komunitní projekty. Ty se přece ale nemusejí vztahovat jen ke kultuře a umění! “Dlouhodobě se jako pražští Zelení snažíme o zřízení městského re-use centra, jaké má například Brno. Orionka je jeden z objektů, který by byl pro tento účel vhodný. Pokud se ovšem o Orionce budou bavit jen vybraní lidé pracující v kultuře, tento potenciál budovy se může ztratit ze zřetele, což by byla velká škoda,” doplňuje spolupředsedkyně Zelených Prahy 10 a členka spolku Praha cirkulární Veronika Šmausová.

Požadujeme skutečně transparentní rozhodování o využití vozovny Orionky a participaci skutečnou, ne jen deklarovanou. Máme za to, že je areál dostatečně velký na to, aby mohl pojmout několik typů využití. Aby jedna jeho část byla výdělečná, zatímco druhá může zůstat ztrátovou a mohla by pojmout jak např. re-use centrum, tak být domovskou scénu pro nějakou kulturní instituci

Jsme Zelení Prahy 10

#Zeleni10

FB akce je online ZDE.