UA-106160129-1

30. 9. 2018

Hospodaření naší městské části trpí řadou neduhů, přičemž základním problémem je již samotná koncepce rozpočtu.

Neudržitelné je, že v mnoha ohledech marnotratný rozpočet, je v otázce příjmů závislý ze 40% na kapitole šifrované jako „převod z vlastních fondů hospodářské činnosti“, což představuje především prodej majetku městské části (zejména bytů).

Za rok 2016 byl v této položce příjem rozpočtu 240.000.000,- Kč, za rok 2017 byl příjem 200.000.000,- Kč a pro rok 2018 je v plánu příjem ve výši 440.000.000,- Kč.

Na straně výdajové je pak pravidelně počítáno se stamilionovými investicemi, které se rovněž pravidelně nerealizují. Pak jsme svědky toho, že za rok 2016 bylo proinvestováno jen 88.949.000,- Kč, za rok 2017 pouhých 152.586.000,- Kč (plánováno bylo 675.016.000,- Kč) a plán investic na rok 2018 je 430.596.000,- Kč.
Tedy realizované investice za poslední roky představují pouhých 10-15 % výše příjmů rozpočtu městské části. Neproinvestují se ani prostředky, které se získají prodejem majetku.

Důsledkem tohoto hospodaření je pak stav, že městská část postupně přichází o majetek, a to majetek, který nezbytně potřebuje pro zajištění bydlení těch, kteří si nemohou dovolit bydlení vlastní. A současně radnice není schopná investovat, což je patrné na stavu domovního fondu, polikliniky, Edenu, ale i ulic a chodníků.

Z uvedeného plyne, že jsme svědky plýtvání na provozních výdajích, na spekulativních experimentech (viz ztráta 100.000.000,- Kč v kauze Key Investments) a současně se roky odkládají nutné investice jako v případě rekonstrukce polikliniky v Malešicích.

Městská část nemůže mít své hospodaření založené na neschopnosti investovat, respektive schopnosti rozprodat veškerý svůj majetek!

Petr Němeček